Total Pageviews

Friday, 17 March 2017

Jeden kwiat :) / One flower

Witajcie! :)

Pozdrawiam Was serdecznie z pięknej Hiszpanii! :)
 Czasem trzeba zrobić sobie przerwę,żeby odpocząć i naładować akumulatory,a że ostatnio pokochałam Hiszpanię i okoliczne wyspy,to właśnie tu jest mi najlepiej.
Ale nie zapomniałam o Was i przygotowałam inspirację dla Fowers Handmade Blog,
tym razem skromnie - tylko jeden kwiatuszek :D
 No dobrze,nie jest taki skromny,bo to kwiat - gigant,ciekawa byłam,czy da się zrobić taki wielki kwiat z foamiranu,dało się,ale łatwo nie było.Zajęło mi to cały dzień,wszystkie płatki oczywiście wycinałam ręcznie,największe mają po 22cm długości,ale wycinanie to była bułka z masłem.
Formowanie płaków,a potem ich klejenie,żeby trzymały kształt to było wyzwanie,miętolenie tak dużych kawałków to ciężka praca,ale eksperyment zakończony sukcesem!
 I...bąblami na palcach :D
Dla porównania, na pierwszym zdjęciu na dole jest normalnej wielkości kwiatek do kartek,zrobiony największymi wykrojnikami Craft passion i jest dość duży,przy tym gigancie wygląda jak karzełek :D
Zobaczcie! :)
Hello! :)

I greet you cordially from a beautiful Spain! :) 
 Sometimes you have to take a break to relax and recharge the batteries, and that recently fell in love with Spain and surrounding islands, it's a place where I feel the best

But I have not forgotten about you and I prepared the inspiration for Fowers Handmade Blog,
 this time modestly - only one flower: D

  Well, it is not that modest, because this is a giant flower, I was curious if we can make such a big flower with foamiranu,you can but it wasn't easy.It took me all day, all the petals of course I cut by hand,  the greatest are 22cm in length, but cutting  was a piece of cake. 
Forming the petals and then gluing them that they kept the shape it was a challenge, 
twisting such large pieces is a hard work, but the experiment ended with success! 
 And... blisters on my fingers: D
 For comparison, on the first picture at the bottom is a normal-sized flower for greeting cards, made the biggest Craft passion dies and is quite large, with the giant it looks like a dwarf: D

Have a look! :)6 comments: